Poklesy

Priemysel tržby-6,20%
Výroba dopravných prostriedkov-8,40%
Vybrané trhové služby-14,30%
Dodávka elektriny a plynu-15,30%
Stavebníctvo tržby-20%
Činnosti cestovných kancelárií a agentúr tržby-75%