Tretie krajiny

V priebehu zamestnania a pobytu zamestnancov z „tretích“ krajín zabezpečujeme:

Poradentsvo

Poradenstvo pre klienta

Spolupráca s cudzineckou políciou

Úzku spoluprácu s Cudzineckou políciou, IP (Inšpektorátom práce), ÚPSVaR a klientom pri kontrolách ZC.

Právne poradenstvo

Právne poradenstvo pre zamestnanca (zmena ubytovania a podobne).

Tlmočenie

Koordinácia a zabezpečenie tlmočenia zamestnanca v prípade potreby.

Platná legislatíva

Všetky nastavené procesy v oblasti sprostredkovania zamestnancov sú v súlade s platnou legislatívou a za podpory jednotlivých rezortov (MPSVaR, MV, MZV a EÚ) a zastupiteľských úradov SR, ktoré do nej vstupujú.

Odhlasovanie

Odhlasovanie zamestnanca pri skončení pracovného pomeru na príslušnom Oddelení cudzineckej polície SR a následne dopravu zamestnanca zo Slovenska do krajiny pôvodu.