Mesačná mzda

Vybrané trhové služby 9,30%1 122 €
Stavebníctvo 3,80%  769 €
Priemysel 1%1 177 €
Informačné a komunikačné činnosti0%1 992 €
Maloobchod-0,10%  804 €
Predaj a oprava motorových vozidiel-1,40%1 065 €
Veľkoobchod-1,70%1 052 €
Doprava a skladovanie-3,30%1 020 €
Činnosť reštaurácií a pohostinstiev-7,60% 521 €
Ubytovanie -18,40%  650 €