Na základe uznesenia vlády SR č. 123/2021, tí zamestnanci, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu z domu, budú od 3. marca potrebovať potvrdenie od zamestnávateľa s určením pracovnej doby a miesta výkonu práce.

Potvrdenie zamestnávateľa si môžete stiahnuť tu

Zdroj:
https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/pracovna-oblast/potvrdenie-zamestnavatela-urcenim-pracovnej-doby-miesta-vykonu-prace.html