Priemerná mesačná mzda

Vybrané trhové činnosti 8,50%
Stavebníctvo 3,10%
Priemysel 0,30%
Informačné a komunikačné činnosti-0,70%
Maloobchod-0,80%
Predaj a oprava motorových vozidiel-2,10%
Veľkoobchod-2,40%
Doprava a skladovanie-4,00%
Činnosť reštaurácií a pohostinstiev-8,20%
Ubytovanie-19,00%