Miesto práce: Kúty

Typ pracovného miesta: Trvalý pracovný pomer (TPP)

Ponúkaná mzda v čistom: 1200 €

Zamestnanec bude vykonávať práce súvisiace s ťažbou uhlia na pracoviskách rúbanie, razenie, banská doprava, banská údržba, vetranie a bezpečnosť, VLP. Ďalej bude zamestnanec vykonávať trhacie práce, práce s vrtnými zariadeniami, obsluhu dopravníkov, banských sypov, drviacich a výklopníkových staníc, riadenie ťažného stroja, obsluhu čerpadiel, meračské práce, odber vzoriek, obsluhu kompresorov a obsluhu degazačných staníc, ako aj ďalšie pomocné práce pri ťažbe uhlia. V prípade potreby organizácie zamestnanec bude vykonávať aj práce, na ktoré získa odbornú spôsobilosť v internom, prípadne externom kurze.

Dátum nástupu: dohodou

pracovný pomer na dobu neurčitú

Pracovná oblasť: Ťažba a úprava surovín, geológia

Iné výhody:

po skúšobnej dobe zvýšenie platu, prémie na banícky deň,
ubytovanie ZADARMO
strava ZADARMO
doprava ZADARMO

Pracovné podmienky

Pracovný čas:
trojzmenná prevádzka
8 hodinové zmeny

Taktiež obsadzujeme: